• ORGANIZATOR:    

Zawody kajakowe Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu miasta i gminy Kozienice do wytypowania zawodników, którzy wezmą udział w zawodach kajakowych o Puchar Prezesa Enea Wytwarzanie organizowanych przez Fundację Energia-Działanie, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz Klub Olimpijczyka w Augustowie w ramach drugiej edycji kampanii społeczno-charytatywnej "Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi". Zapisy przez poniższy formularz przyjmowane są do 01 czerwca 2017r. do godziny 23:59.

Szkoła:

Dane zgłaszającego:
Pełniona funkcja:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Zawodnicy:
Lp. Imię Nazwisko Klasa Kontakt
(w przypadku zawodników niepełnoletnich proszę podać kontakt do opiekuna prawnego)
1.   
2.   

Załączniki:
  1. Regulamin zawodów kajakowych
  2. Oświadczenie o stanie zdrowia dla osób pełnoletnich
  3. Oświadczenie o stanie zdrowia dla osób niepełnoletnich
  4. Zgoda na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne użycie wizerunku dla osób niepełnoletnich
  5. Zgoda na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne użycie wizerunku dla osób pełnoletnich

Uwaga

Wydrukowane i podpisane przez uczestników (lub w przypadku osób niepełnoletnich przez rodziców/opiekunów prawnych) zgody na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne użycie wizerunku, a także oświadczenie o stanie zdrowia należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przedłożyć organizatorom przed przystąpieniem do zawodów.


Oświadczam, że przedłożyłem(am) powyższe załączniki uczestnikom zawodów/konkursu i zapoznałem(am) z ich treścią.